Wednesday, 3 November 2010

Bagaimana hendak tukar kata laluan e-net untuk pertama kali?
Untuk ahli / wakil pengedar yang sudah mengaktifkan akaun melalui e-mel, anda perlu log-in ke e-net dan menukar kata laluan. Untuk pengetahuan, anda akan mempunyai 2 kata laluan;
1. Account Login Password (Kata Laluan Akaun)
Kata Laluan Akaun digunakan untuk setiap kali anda hendak login ke e-net anda.
2. E-wallet Login Password (Kata Laluan E-Wallet).
Kata Laluan E-Wallet digunakan apabila anda hendak membuat pengesahan yang melibatkan e-wallet seperti Transfer E-Wallet, Withdraw E-Wallet, Registration Members dan sebagainya.
Berikut adalah paparan ketika anda pertama kali hendak log-in ke e-net anda & anda diminta untuk menukar kata laluan sementara:

Account Login Password
New Password: Disini anda perlu masukan kata laluan baru anda sendiri (Perlu berlainan dengan kata laluan yang dihantar pada e-mel - current password)
Confirm Password: Disini anda perlu masukan sekali lagi kata laluan yang anda isi pada new password (kata laluan akaun).

E-Wallet Account Login Password
Current Password: Anda perlu masukan kata laluan sementara yang dihantar ke e-mel di sini.
New Password: Disini anda perlu masukan kata laluan baru untuk e-wallet anda. Anda boleh masukan sama seperti kata laluan akaun, tetapi perlu berlainan dengan kata laluan yang dihantar ke e-mel.
Confirm Password: Disini anda perlu masukan sekali lagi kata laluan yang anda isi pada new password (kata laluan e-wallet).

Selepas anda masukan semua ruang, anda boleh klik pada butang Change.
Jika anda ikut pada arahan di atas, akan keluar paparan 'Your Password has been changed successfuly' seberti gambar rajah berikut:

Setiap bulan anda perlu menukar kata laluan anda diatas isu keselamatan internet (Internet Security Issue). Anda boleh lihat tarikh e-net anda akan minta untuk tukar kata laluan seperti bulatan merah gambar rajah berikut:

Sekarang anda sudah boleh gunakan e-net anda. Selamat Berjaya!

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews